advies 55plus

In het Nationaal Preventie akkoord is de doelgroep 55-plus opgenomen als geprioriteerde doelgroep bij het thema problematisch alcoholgebruik. Ruim 9%van de 55- plussers drinkt te veel. In Zeeland ligt dit percentage iets lager, namelijk op 8%.

Ouderen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor de schadelijke effecten van alcohol, onder andere omdat het ouder wordende lichaam alcohol veel minder goed verdraagt. Zo is er bij het drinken van minimaal 1,5 glas per dag een grotere kans op een beroerte en darm-, long- en borstkanker. Naar aanleiding daarvan heeft de Gezondheidsraad in 2015 haar advies over het aantal glazen alcohol voor verantwoord gebruik naar beneden bijgesteld en luidt deze nu: “Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.” Een groot deel van de 55-plussers is zich echter niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Ook zoeken zij in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik.

Dit advies beschrijft de prevalentie en gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik onder de 55-plus doelgroep en geeft aanbevelingen voor een integrale, preventieve aanpak. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Politie Zeeland West-Brabant, de GGD, Emergis Preventie, een praktijkondersteuner van de huisarts, Allevo, de gemeente Borsele (namens de Zeeuwse gemeenten), het SVRZ en het Trimbos Instituut.