De Ijslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren

Het IJslandse preventiemodel Youth in Iceland is een op de wetenschappelijke literatuur gebaseerde benadering (‘evidence based’) om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkómen. De reden voor de ontwikkeling van het preventiemodel was een toenemend gebruik van middelen onder IJslandse jongeren in de jaren ’90. Het model richt zich op het implementeren van evidence based beleidsmaatregelen en lokale interventies. Deze veelbelovende cijfers over dalend middelengebruik in IJsland is ook opgemerkt door andere landen. Ook in Nederland was er media-aandacht voor de resultaten in IJsland, die de interesse van landelijke partijen en gemeenten wekte. Dit leidde tot het opzetten van een beleidsvormend leertraject om het IJslandse preventiemodel verder te verkennen in Nederland.

De IJslandse aanpak biedt mogelijk perspectief/inspiratie voor Nederlandse gemeenten die op lokaal niveau middelengebruik onder jongeren willen terugdringen.