Factsheet alcohol, drugs en tabak op evenementen leidraad voor gemeenten

 

Deze leidraad biedt achtergrondinformatie en praktische tips over maatregelen die ingezet kunnen worden om te zorgen dat:
1. de Drank- en Horecawet, Opiumwet en Tabaks- en rookwarenwet nageleefd en gehandhaafd worden.
2. de gezondheid- en veiligheidsrisico's door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik op evenementen voorkomen worden.

De leidraad is primair bedoeld voor medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of organisatie van evenementen waarbij alcohol-, drugs- en/of tabaksgebruik een rol spelen. 

Bij de samenwerking rond alcohol-, drugs- en tabaksbeleid is de uitdaging om elkaar in een gezamenlijk doel te vinden: een leuk evenement waarbij zowel de wetten worden nageleefd en gehandhaafd als problemen met (overmatig) alcohol- en drugsgebruik worden voorkomen of beperkt.