Alcohol is schadelijk voor opgroeiende kinderen. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren. Dat kan leiden tot geheugenproblemen of moeite met concentreren. Ook kan alcoholgebruik de schoolprestaties verminderen. Er zijn dus genoeg redenen om kinderen zo min mogelijk alcohol te laten drinken.

Deze flyer gaat over wat je als ouder kan doen om te voorkomen dat je kind alcohol gaat drinken. Het helpt om samen met je kind duidelijke afspraken te maken. Ook als jezelf niet altijd het goede voorbeeld geeft.