Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met het drinken van alcohol. Als zij eenmaal drinken, drinken zij onverminderd veel en vaak in korte tijd. In het uitgaansleven levert het overmatige alcoholgebruik en dronkenschap problemen op voor de gezondheid van de drinker en de openbare orde en veiligheid in het gebied. Dit leidt tot grote inzet van politie, gemeente en zorg en is daarmee een uitdaging voor gemeenten als regisseur van het lokale alcoholbeleid.

Het Trimbos-instituut en Objectief hebben, met behulp van subsidie van het ministerie van VWS, een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. De aanpak is ontwikkeld op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, voorbeelden uit het buitenland en praktijkvoorbeelden uit Nederland. Middels een stappenplan worden gemeenten begeleid om in samenwerking met partners een effectieve aanpak te ontwikkelen voor een veiliger en gezonder uitgaansleven.