Het Debat van NIX is een serie van vier lessen plus een huiswerkopdracht voor vmbo-3-tl leerlingen. Het lesprogramma ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van een ‘gezonde’ opvatting en houding met betrekking tot alcohol drinken en roken. Tijdens de lessen worden leerlingen uitgedaagd om over verschillende NIX18 thema’s na te denken en gaan ze hierover met elkaar in debat. Het Debatbureau begeleidt hierbij de leerlingen in les 2 en 3. In les 4 zal alle opgedane kennis door de leerlingen gebruikt worden om het NIX18 campagneteam te adviseren. Het Debat van NIX is een pilot en gaat gepaard met een onderzoek onder de leerlingen.

Debat van NIX op jouw school? Maak je interesse kenbaar via de mail naar: g.shala@czwbureau.nl