Laat ze niet (ver)zuipen flyer toeristen Frans

Omschrijving:

Deze folder legt in begrijpelijke taal uit wat de basisregels zijn omtrent alcohol in Nederland. Zo staat er bijvoorbeeld in dat het niet is toegestaan om alcohol te nuttigen in de openbare ruimte, dat jongeren van 18 tot 25 jaar een ID moet tonen bij het kopen van alcohol en wat de gevolgen zijn van overtreding van deze regels.

Doel: 

Anderstaligen attenderen op regels rondom alcoholverkoop en alcoholgebruik.

Doelgroep:

Toeristen, buitenlandse studenten, anderstaligen