Doel:

Het beschrijven van de uitvoering van de Drank- en Horecawet door de gemeenten op zowel juridisch-, handhavings-, en educatief vlak. 

Omschrijving:

Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (periode 2017-2020) is vastgesteld en verspreid. Het is tot stand gekomen door hulp van gemeenteambtenaren uit diverse gemeenten boven de Westerschelde met kennis van zaken op het gebied van juridische zaken, handhaving en welzijn en gezondheid. Het focust zich op dat deel van het gemeentelijk terrein waar voorlichting/educatie en handhaving samen komen en elkaar versterken. 

Doelgroep:

Jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het accent ligt nadrukkelijk op het voorkomen van alcoholgebruik door 18-minners. Voor 18-24 jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. 

Product:

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Contactpersoon:

LZNVZ, Mischa Laeven, m.laeven@czwbureau.nl.