Doel:

Professionals voorzien van de juiste informatie over dit onderwerp en hen ondersteunen bij de verspreiding van de NIX18 boodschap. Daarnaast ouders overtuigen van het belang van NIX18.

Omschrijving:

Er wordt veel gezegd en geschreven over de rol van alcohol bij de hersenontwikkeling van jongeren. In deze infosheet wordt de stand van zaken van onderzoek naar de relatie tussen alcohol en de hersenontwikkeling op een rij gezet. Veel van deze informatie is gebaseerd op het recent verschenen advies van de Gezondheidsraad over alcohol en de hersenontwikkeling bij jongeren (2018).

Doelgroep:

Professionals en ouders/verzorgers

Product:

Infosheet: alcohol en de hersenontwikkeling van jongeren