Doel:

Professionals ondersteunen bij de verspreiding van de NIX18 boodschap en ouders overtuigen van het belang van NIX18.

Omschrijving:

De schade als gevolg van alcoholgebruik is groot. Voor volwassenen, maar zéker ook voor jongeren. Daarom is de boodschap: niet drinken tot 18 jaar. In de infosheet worden een aantal feiten over de schadelijkheid van alcohol op een rij gezet. De kennis kan gebruikt worden om professionals te ondersteunen bij de verspreiding van de NIX18 boodschap en kan gebruikt worden om ouders te overtuigen van het belang van NIX18. Ouders kunnen de informatie ook gebruiken als zij hierover in gesprek gaan met hun kind.

Doelgroep:

Professionals en ouders/verzorgers

Product:

Infosheet alcohol: feiten over schadelijkheid op een rij