logo project 'Ik ben het zat!'

Doel

Het terugdringen van de genotmiddelenproblematiek (met in het bijzonder alcohol) in gezinnen met een lage sociaal economische status, door het terugbrengen van de balans op de vijf levensdomeinen.

Omschrijving

Genotmiddelenproblematiek (met in het bijzonder alcohol) komen meer voor onder mensen met een lage sociaal economische status. Tegelijkertijd is juist deze groep moeilijker te bereiken met interventies of voorlichtingsactiviteiten. Bovendien zijn de genotmiddelen problemen in deze gezinnen vaak verweven met problemen op andere gebieden, wat de aanpak complex maakt. Het project ‘Ik ben het zat!’ richt zich daarom niet alleen op de genotmiddelenproblematiek, maar op alle levensdomeinen: het fysieke, mentaal-emotionele, sociale, financiële en zingevingsdomein. De gezinnen die meedoen aan het project gaan samen met een coach aan de slag om weer een balans te vinden op de vijf levensdomeinen. Door allereerst te kijken naar de oorzaken van de disbalans. Wat speelt er in het gezin, en welke invloed heeft de omgeving hierop? Zijn er bijvoorbeeld schulden, relatieproblemen of slechte woonomstandigheden? De volgende stap: welke gezonde keuzes zijn er - ondanks de omstandigheden - wél mogelijk? De deelnemers zetten concrete stapjes en ondervinden het effect hiervan. Oftewel: Doen en Ervaren. Positieve ervaringen helpen om verder te gaan op de ingeslagen weg en dit ook vol te houden. Door een betere balans op de levensdomeinen zal ook de verslavingsproblematiek verminderen.

Doelgroep

Gezinnen in Zeeland met een lage sociaal economische status waarvan één of meerdere leden van het gezin een alcohol- of ander  genotmiddel probleem heeft.

Contactpersoon

Fenna Boeke, projectleider 'Ik ben het zat!', contact@fennaboeke.nl of bel 06-57984392