Doel: 

Professionals en vrijwilligers die veel met jongeren te ma ken hebben handvatten geven voor het signaleren en bespreekbaar maken van risicovol alcoholgebruik onder jongeren.

Omschrijving:

Het partnership Vroegsignalering Alcohol heeft een werkwijze ontwikkeld, dat professionals en vrijwilligers handvatten geeft voor het signaleren en bespreekbaar maken van risicovol alcoholgebruik door jongeren. Door middel van een training, uitgevoerd door medewerkers van Indigo, wordt de werkwijze uitgezet. Tijdens deze training leert u risicovol alcoholgebruik te herkennen en bespreekbaar te maken. Ook maakt u kennis met de doorverwijsmogelijkheden voor hulp en ondersteuning.

Doelgroep:

Sportverenigingen, jongerencentra, middelbare scholen, politie en maatschappelijk werk.

Product:

Training vroegsignalering

Contactpersoon:

GGD Zeeland, Mariska Brasser, Mariska.Brasser@ggdzeeland.nl