Verantwoord alcoholbeleid in de sport

Alcoholbeleid sportclubs

Het handhaven van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. Het is van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is.

Alcoholreglement

Volgens de Drank- en Horecawet is ieder bestuur van een paracommerciële instelling (waaronder dus ook sportverenigingen) dat een vergunning heeft voor het schenken van alcohol verplicht een alcoholreglement vast te stellen (art. 9 DHW). Hieronder kunt u een voorbeeld van een bestuursreglement 'alcohol in sportkantines' van NOC*NSF downloaden.

Films

NOC*NSF heeft twee korte films ontwikkeld die op het onderwerp alcohol en jongeren ingaan.
Bekijk de films hieronder:
Korte animatiefilm over nadelige gevolgen van alcoholgebruik. 
Film waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder andere staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, kinderarts Nico van der Lely, bondsbestuurder Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van NOC*NSF https://www.nocnsf.nl/alcoholensport