Nieuws

De successen van Ik ben het zat!

Het project Ik ben het zat is bijna ten einde. En wat hebben we mooie dingen zien gebeuren in de gezinnen die hebben meegedaan. Deze successen willen we graag met jullie delen!

Lees hieronder drie voorbeelden uit de praktijk:

Gezin 1:

Vader en moeder, twee kinderen. Er zijn zorgen en problemen op meerdere gebieden: psychische en fysieke gezondheid, sociale contacten, financiën, relaties binnen het gezin, contacten met school e.a. De coach wint het vertrouwen van het gezin, wat heel wat is bij mensen die keer op keer hun wantrouwen bevestigd hebben zien worden. Door het traject is er veel veranderd.  Een greep uit de successen: De moeder heeft zelf actief hulp gezocht en gekregen bij instanties. Er is duidelijkheid over het vervolg van de opleiding van het oudste kind, die tussen wal en schip dreigde te vallen. Ouders bezoeken interkerkelijke bijeenkomsten waar ze veel bemoediging ervaren. De twee kinderen hebben succesvol meegedaan aan een training in sociale vaardigheden zoals empathie, respect tonen, verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen e.d. De relatie tussen de twee kinderen is aanzienlijk verbeterd. Vanuit het successenbudget zijn de ouders naar een andere hulpverlener gegaan om te werken aan hun relatie.

Gezin 2:
Gezin waar vader en moeder gescheiden zijn, financiële problemen spelen en de moeder alcoholverslaafd is en in de ziektewet zit. Twee zoons, de één met gedragsproblematiek en de ander lichamelijk gehandicapt en met een achterstand. Het gezin ervaart dat er vanuit de huidige hulpverlening veel wordt opgelegd. Door de positieve insteek van het project Ik ben het zat kan er meer worden bereikt in het gezin. Door het vertrouwen dat de moeder heeft in de coach kan ze zichzelf uiten en haar problemen bespreken. Hierdoor leert ze ook naar haar eigen gedrag en routines te kijken en daar anders mee om te gaan. Dit heeft een positieve invloed op meerdere gebieden en op de andere gezinsleden. De verhoudingen in het gezin verbeteren aanzienlijk. De moeder stopt met roken en drinken. Vader en moeder gaan na vijf jaar weer bij elkaar wonen en het gedrag van de oudste zoon verbetert enorm.

Gezin 3:
Een alleenstaande moeder met drie kinderen. Bij alle drie de kinderen spelen er problemen en is er hulpverlening. Er is echter geen overzicht. Het is belangrijk voor moeder om iemand naast zich te hebben staan in dit proces. De coach woont verschillende gesprekken bij met CJG, jeugdzorg etc., puur om de moeder te ondersteunen. Aan het eind van het traject is de hulpverlening voor alle drie de kinderen op orde, naar volle tevredenheid van de moeder. De moeder wilde graag een bepaalde opleiding volgen maar geloofde niet in zichzelf en zag veel problemen. Samen met de coach heeft ze hiernaar gekeken en uiteindelijk heeft ze zich aangemeld voor de opleiding en is ze aangenomen. Daarnaast bezoekt het jongste kind dankzij de nieuwe hulpverlening weer de vader.

Maar wie kan het beter verwoorden dan de deelnemers zelf:
“Ik voel me meer gezien en begrepen dan in die jaren hulpverlening.”
“Ik kan volkomen mezelf zijn en de gesprekken doen me zo goed, ze geven me rust en inzicht.”
“Ik kan alles zeggen, omdat je niet van een organisatie bent. In het begin snapte ik dat niet.”
“Door het project kan ik beter Nederlands praten en begrijpen. Ook heb ik leren fietsen op een kleine fiets. Ik ben echt blij.”
“Ik voel me super goed. Ik laat dingen, om andere zaken waar te maken.”
“Ik ben gestopt met drinken en dat maakt me heel blij. Ik voel me fris en fruitig, heb meer energie, pak dingen in m’n huishouden op en maak uitstapjes met m’n dochter.”

Help mee!
Het grootste succes van het project is dat mensen zich weer in hun kracht voelen en hun leven weer in eigen hand nemen. Omdat we vinden dat ieder mens hier recht op heeft willen we ‘Ik ben het zat!’ graag borgen in Zeeland. Maar hoe? Help jij ons mee? Denk mee, praat mee, deel je ideeën! Wat kan jij voor ons betekenen?

Neem hiervoor contact op met Fenna Boeke, contact@fennaboeke.nl / 06 57 98 43 92

We horen graag van je!