Nieuws

Dertig gezinnen op weg naar minder zorgen en meer geluk

30 deelnemers (gezinnen of personen) zijn inmiddels aan de slag met hun coach. Het maximum aantal deelnemers is hiermee bereikt.

Deelnemers zijn positief over het project. Zo is één van de kenmerken van het project dat de coaches die betrokken zijn, allen onafhankelijk van instanties werken. En dat blijkt een positieve uitwerking te hebben op het vertrouwen dat mensen hebben in hun coach. Coach Tanja Verheijen: “Omdat ik niet verbonden ben aan een bepaalde instantie of organisatie durven de mensen veel te vertellen en zijn ze erg blij dat ze bij iemand hun hele verhaal kwijt kunnen."

Deelnemers krijgen coaching op alle vijf de levensgebieden (fysiek, mentaal, sociaal, financieel en zingeving). Afhankelijk van de problematiek en de behoefte van de persoon kan het accent echter wel verschillen. Tanja: “Ik kijk iedere keer weer: waar is behoefte aan, zowel op het moment zelf als op de lange termijn.” Door de coaching krijgen mensen meer vertrouwen in zichzelf. Tanja: “Ze gaan zich sterker voelen, en meer ontspannen. Ik laat mensen buiten de kaders denken waardoor ze zelf meer mogelijkheden gaan zien.”

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het evaluatieonderzoek en worden de mogelijkheden voor borging van het project verkend. 

Voor vragen, ideeën of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met Fenna Boeke contact@fennaboeke.nl / 06 57 98 43 92.