Nieuws

Doe elkaar een lol, deel onder de 18 geen alcohol!

Geef NIX door en bespaar € 200,-

Op 1 juli 2021 verandert de bestaande Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Deze wet richt zich nóg scherper op het voorkomen en terugdringen van problematisch drankgebruik. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige strafbaar wordt. Zowel diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan een boete krijgen van € 100,- per persoon. Mischa Laeven, coördinator van de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ licht de veranderingen in de nieuwe Alcoholwet toe.  

Bijna 8 op de 10 Nederlanders drinkt wel eens alcohol. Hiervan zijn ruim een miljoen mensen overmatige drinkers. Met de nieuwe Alcoholwet moet het aantal probleemdrinkers en de schadelijke gevolgen van alcohol in de samenleving teruggedrongen worden. Ook moet de wet ervoor gaan zorgen dat het alcoholgebruik onder jongeren daalt. “De nieuwe wet moet leiden tot een nieuwe norm, we willen ervoor zorgen dat volgende generaties kinderen gezond op kunnen groeien. De aanpassingen in de wet moeten ook ouders meer bewust maken van hun rol in het voorkomen van alcoholgebruik onder minderjarigen. 97% van de minderjarigen krijgt namelijk drank aangeboden via ouders of oudere vrienden,” aldus Mischa Laeven van ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.

Geef NIX door en bespaar € 200,-
Per 1 juli aanstaande is het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar. Zowel diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan hiervoor een boete krijgen. Mischa Laeven: “Tezamen kan dit oplopen naar € 200,- (€ 100,- per persoon). Dit zijn maatregelen waardoor jongeren minder gemakkelijk aan drank kunnen komen. Uiteindelijk hopen we daardoor ook dat het alcoholgebruik onder jongeren, en in het bijzonder bingedrinken, afneemt.”   

Prijsacties en online verkoop
Naast de boete voor wederverstrekking, zijn er per 1 juli ook verscherpte maatregelen op prijsacties en de online verkoop van alcohol van kracht. Voor supermarkten, slijterijen en webshops is het verboden om meer dan 25% korting op alcoholhoudende drank te geven. Zo zijn bijvoorbeeld stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ of ‘30% korting’ niet meer toegestaan.
Voor de online verkoop van alcohol geldt daarnaast per 1 juli ook dat ze de leeftijd van de koper moeten nagaan met een controlevraag tijdens het bestelproces. Bij de bezorging moet aan de hand van een ID bewijs gecontroleerd worden of de ontvanger 18 jaar of ouder is. De alcohol mag niet bezorgd worden aan een minderjarige of bij de buren.

Lees meer op de website van het Ministerie van VWS.