Nieuws

Ook licht alcoholgebruik verhoogt het risico op borstkanker

Foto vrouw drinkt wijn | laat ze niet verzuipen!

Lancering website www.alcoholenborstkanker.nl

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP start deze week met een voorlichtingscampagne over alcoholgebruik en borstkanker. Dit in navolging van vergelijkbare campagnes in Engeland en Denemarken. Daartoe is een speciale website ontwikkeld: www.alcoholenborstkanker.nl. De nieuwe campagne wordt ondersteund door enkele wetenschappers en artsen waaronder Marjolein de Jong, oncologisch chirurg en directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Zij is gespecialiseerd in borstkanker, goedaardige borstaandoeningen en erfelijke aanleg.


Alcohol en borstkanker

Elk jaar krijgen naar schatting 1.000 à 3.000 vrouwen in Nederland borstkanker door alcoholgebruik op een totaal van 14.500 vrouwen die jaarlijks worden getroffen door borstkanker (1,2,3). Bij het ontstaan van borstkanker spelen verschillende oorzaken een rol, zoals erfelijke aanleg en de leeftijd waarop de menstruatie en menopauze intreden. Deze oorzaken zijn niet te beïnvloeden. Maar er zijn ook oorzaken die wél te beïnvloeden zijn, zoals het gebruik van alcohol. Marjolein de Jong: “De belangrijkste boodschap is dat we weten dat steeds meer leefstijlfactoren bijdragen aan een hoger risico op kanker, en specifiek ook borstkanker. En natuurlijk blijft er altijd de factor pech waar je geen invloed op hebt, maar dat neemt niet weg dat het goed is om te weten aan welke factoren je wel zelf iets kunt doen.” Op de gedetailleerde website www.alcoholenborstkanker.nl wordt o.a. uitgelegd waarom alcoholgebruik kan leiden tot borstkanker en waar vrouwen terecht kunnen die hun alcoholgebruik willen minderen of stoppen.


Alcohol is carcinogeen

Dat alcoholgebruik het risico op borstkanker vergroot is al in 2007 door de Wereldgezondheidsorganisatie officieel vastgesteld (4,5 ). Toch is deze informatie nog niet tot veel mensen doorgedrongen. Uit eerder onderzoek van STAP blijkt dat slechts 1 op de 10
Nederlanders hiervan op de hoogte is (6). Ook in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Engeland, is hiervan sprake (7). Er blijkt geen veilige ondergrens te zijn aan de consumptie van alcohol (8). Dit betekent dat ook het drinken van 1 glas alcohol per dag de kans op het ontstaan van borstkanker vergroot. In totaal zijn zeker 7 vormen van kanker gerelateerd aan alcoholgebruik: mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, dikke darm/ endeldarmkanker, lever- en borstkanker (6). Verder veroorzaakt alcohol mogelijk ook kanker aan de maag, alvleesklier, longen, huid en prostaat.


STAP verwelkomt nieuwe initiatieven

De nieuwe website www.alcoholenborstkanker.nl is het eerste Nederlandse initiatief met als doel de kennis over alcoholgebruik en borstkanker te vergroten. STAP wil bereiken dat huisartsen en gezondheidsvoorlichters deze kennis voortaan actief zullen gaan verspreiden. Ook rekent STAP er op dat door extra donaties de komende tijd meer bekendheid kan worden gegeven aan de relatie alcohol en borstkanker via advertenties, social media en tvspotjes. Daarmee wordt voorkomen dat veel mensen onwetend blijven over de gezondheidsrisico’s van het drinken van een dagelijks glas wijn, bier of gedistilleerde drank. Wim van Dalen, directeur van STAP: “Consumenten hebben er recht op te weten wat de belangrijkste risico’s zijn van het gebruik van alcoholhoudende drank. Informatie op het etiket over alcohol en verkeer, alcohol en zwangerschap èn alcohol en kanker kan daarbij helpen.”


Bronnen:
1. TNO (2014). De bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie van en de sterfte aan
kanker in Nederland.
2. Website Wereld Kanker Onderzoek Fonds. World Cancer Research Fund/ American
Institute for Cancer Research. Policy and Action for Cancer Prevention. Food,
Nutrition and Physical Activity: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2009.
3. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Cijfers over Kanker. Incidentie invasieve
borstkanker.
4. Baan, R. et al., (2007). Carcinogenicity of Alcoholic Beverages. The Lancet Oncology,
8, 292-293.
5. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 96. Alcohol
Consumption and Ethyl Carbamate. 2010.
6. STAP (2012). Ziek van alcohol; Een analyse van de kennis van de Nederlandse
bevolking over de gevolgen van alcoholgebruik voor onze gezondheid.
7. Cancer Research UK (2016). An investigation of public knowledge of the link between
alcohol and cancer.
8. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food,
Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective.
Washington DC: AICR, 2007.