Nieuws

Sport Gezond! helpt clubs gezondere keuzes te maken

Ambassadeur Sport Gezond! Saïd Bouzambou: “Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een gezond sportklimaat voor onze Zeeuwse jeugd”

Op 25 november 2019 vond de kick-off van de toolkit Sport Gezond! bij VV Zeelandia Middelburg plaats. Sport Gezond! helpt sportverenigingen gezondere keuzes te maken op het vlak van voeding, alcohol, rookvrij en sociale veiligheid. Niemand minder dan zaalvoetballer Saïd Bouzambou, voormalig topatlete Anjolie Wisse en gedeputeerde Jo-Annes de Bat onderschrijven het belang van gezond sporten. VV Zeelandia Middelburg neemt het voortouw in het werken aan gezondere keuzes. Als eerste vereniging van Zeeland ontvingen zij het bronzen certificaat ‘Gezondere sportkantine’ van Team:Fit.

DE TOOLKIT SPORT GEZOND IS HIER TE VINDEN.


Van onbewust ongezond naar bewust gezond
Zowel in het Nationaal Preventieakkoord als het Zeeuws Sportakkoord komt een gezond sportklimaat veelvuldig aan bod. Met de Zeeuwse aanpak Sport Gezond! willen diverse partners sportverenigingen meekrijgen in een beweging van onbewust ongezond naar bewust gezond. Naast de preventie van alcoholmisbruik, is er ook aandacht voor gezonde voeding, een rookvrije sportomgeving en sociale veiligheid.

Kick-off Sport Gezond!  
De kick-off van de toolkit Sport Gezond! was voor sportambtenaren van de Zeeuwse gemeenten en buurtsportcoaches. Zij fungeren als schakel om op lokaal niveau sportverenigingen te stimuleren met de toolkit aan de slag te gaan. Tijdens de kick-off zetten ambassadeurs van Sport Gezond! Saïd Bouzambou, Anjolie Wisse en Jo-Annes de Bat het belang van gezond sporten kracht bij. De toolkit Sport Gezond! zelf staat vol praktische en kosteloze voorbeelden waar clubs direct mee aan de slag kunnen. Zo kan er bijvoorbeeld materiaal aangevraagd worden bij NIX18, de Rookvrije Generatie en NOC*NSF maar is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen van een coach van Team:Fit.

Eerste bronzen certificaat Gezondere sportkantine
Voetbalclub VV Zeelandia Middelburg is een voorbeeld als het gaat om gezondere voeding in het clubhuis. Op 25 november ontvingen zij – als eerste vereniging van Zeeland – het bronzen certificaat ‘Gezondere sportkantine’ van Team:Fit. Met dit certificaat erkent het Voedingscentrum dat de kantine van VV Zeelandia voldoet aan de strikte richtlijnen voor een gezondere kantine. Edwin Overbeeke, verenigingsmanager van VV Zeelandia: “Als grootste voetbalclub van Zeeland willen wij het voortouw nemen om te werken aan gezondere keuzes”.

Naast het standaard assortiment heeft VV Zeelandia er bewust voor gekozen om voortaan ook betere keuze snacks (laag in caloriegehalte), fruit en groente aan te bieden en alleen nog bruine broodjes en tosti’s te verkopen. Er is dus niets weggehaald uit het assortiment, er is alleen een gezondere keuze toegevoegd waarmee zij tegemoetkomen aan de vraag van leden en bezoekers die bewust kiezen voor een gezondere levensstijl.

sport gezond
sport gezond
sport gezond
sport gezond