Nieuws

Wil jij als gemeente de naleving van NIX18 sterk verbeteren?

Periodieke monitoring van het leeftijdscontroleproces is een centraal uitgangspunt van de Kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole. Aan de hand van mysteryshoponderzoek wordt de naleving van de leeftijdsgrens in kaart gebracht. Hierbij gaan getrainde 17-jarigen samen met een ervaren auditor op pad om de naleving van de leeftijdsgrens bij de deelnemende horecagelegenheden, in kaart te brengen. Door meerdere keren per jaar langs te gaan, ontstaat er periodiek zicht op, en aandacht voor de naleving. Zo blijft men alert

Om de naleving van de leeftijdsgrens te kunnen verbeteren is het nodig om feedback te geven. Om deze reden wordt er op de dag van ieder mysteryshopbezoek, door een auditor feedback gegeven aan de op dat moment aanwezige leidinggevende. De auditor informeert de leidinggevende over zijn/haar bevindingen en overhandigt hierbij een TIP/TOP kaart. Zonder concrete feedback kunnen mogelijke fouten namelijk niet worden hersteld. Ook positieve feedback is belangrijk. Het geven van directe, gerichte feedback over wat goed ging en beter kan, motiveert mensen om de goede lijn door te zetten en zo nodig fouten te herstellen. Deze combinatie van periodieke monitoring en directe, gerichte feedback op de uitvoer van de leeftijdscontroles, maakt de Kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole zeer effectief.

Resultaat
In Utrecht is een pilot periode uitgevoerd en die resultaten zijn veelbelovend. Het gemiddelde nalevingspercentage over deze periode is maar liefst 65%. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over de pilot en het resultaat. De pilot wordt daardoor omgezet in een structurele werkwijze. Deze werkwijze wordt middels subsidie van het ministerie van VWS de komende jaren breder verspreid onder tal van Nederlandse gemeenten. Diverse gemeenten hebben zich al aangemeld voor deze pilot (in het kader van het Nationaal preventieakkoord), maar er zijn nog plekken beschikbaar. Wil jij als gemeente, gezamenlijk met de horeca de NIX18 sterk verbeteren? Neem dan contact op met Gijs van Amerongen van Bureau Objectief via: gijs@bureauobjectief.nl