Nieuws

Bijeenkomst alcohol doelgroep 55+

De overheid wil het aantal 55-plussers dat overmatig drinkt verminderen. Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de schadelijke lichamelijke en psychische gevolgen van alcoholgebruik, terwijl de gevoeligheid voor de effecten van alcohol juist toeneemt naarmate mensen ouder worden. 

Op 20 april jl. organiseerde 'Laat ze niet (ver)zuipen!' een online bijeenkomst omtrent het alcoholgebruik van de doelgroep 55+. Tijdens deze bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord.
Het Trimbos Instituut nam ons mee in de cijfers en trends over het alcoholgebruik van ouderen. Een praktijkondersteuner deelde een aantal casussen uit de praktijk en het LZNVZ team presenteerde het beleidsadvies tijdens deze drukbezochte bijeenkomst! Verschillende lokale partners waren aanwezig, zoals gemeenten, SVRZ en 1NUL1.

Download de presentaties en het beleidsadvies:
- Beleidsadvies doelgroep 55+ LZNVZ
- Presentatie beleidsadvies doelgroep 55+ - LZNVZ
- Presentatie alcoholgebruik bij ouderen - Trimbos Instituut
- Presentatie praktijkverhalen alcoholgebruik ouderen - Heleen Wattel, praktijkondersteuner GGZ