Nieuws

Symposium was succesvol en stond in het teken van gedragsverandering

Op donderdag 24 mei organiseerde 'Laat ze niet (ver)zuipen!' in samenwerking met Indigo Preventie, Trimbos Instituut, KWF Kankerbestrijding en Sport Zeeland een symposium. Dit symposium was bedoeld voor professionals en gemeenten en stond in het teken van gedragsverandering bij alcoholgebruik, en genotmiddelen in het algemeen. Tevens is het een aftrap om aan de slag te gaan met de nieuwe thema's zoals de doelgroep 55+ en roken.

Benieuwd naar het hele verslag? Hier kunt u een uitgebreid verslag van het symposium downloaden en op deze pagina leest u het verslag.

Hieronder zijn de handouts van de workshops en de spreker te downloaden.

12.00 uur  | Ontvangst met lunch en infomarkt

13.00 uur  | Plenaire opening door burgemeester Rabelink
Spreker over gedragspsychologieRosanne van den Heuvel, gedragsdeskundige bij Veilig Thuis 
Panel met ervaringsdeskundigen/professionals uit het werkveld

14.00 uur  | Eerst workshopronde
Samen op weg naar een Rookvrije Generatie, door Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding
Gezonde school en genotmiddelendoor Leo de Pan, Indigo Preventie

14.45 uur  | Pauze

15.15 uur  | Tweede workshopronde
Preventief alcoholtoezichtdoor Lex Lemmers, Trimbos Instituut
Sport en alcohol, door Joost Hopmans, Sport Zeeland
Risicovol alcoholgebruik door 55+'ers*

16.00 uur  | Plenaire afsluiting met borrel tot 17.00 uur en infomarkt

 

* deze workshop kon wegens ziekte van de workshopleider helaas niet doorgaan.

 

 

Symposium Laat ze niet verzuipen, Rabelink

De heer Rabelink, voorzitter van de Zeeuwse stuurgroep Jeugd en Alcohol, opent het symposium. 

Aanleiding voor het symposium is verbreding van de doelgroep (18 tot 24-jarigen en 55+) en verbreding van de doelstelling (roken en andere verslavende genotmiddelen). Het thema van deze middag is gedragsverandering. Er worden 4 workshops gegeven zodat met de nieuw verkregen informatie en kennis aan de slag kan worden gegaan. 

Allereerst geeft Rosanne van den Heuvel, gedragsdeskundige bij Veilig Thuis, informatie over gedragspsychologie. Er zijn heel veel beïnvloedingsstrategieën. Een filmpje laat zien dat op de vraag om gedrag te veranderen alleen effect heeft als het voordeel/het nut
ervan wordt ingezien. Belangrijk is om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Wat levert de gedragsverandering op, en daarop focussen. Niet veroordelen maar kijken wat de motivaties kunnen zijn om te veranderen.

Als tip geeft Rosanne mee om te proberen in gesprek te gaan zonder te oordelen. Focus op alle gebieden en niet alleen op de risico’s. Ga in gesprek maar de betreffende persoon zal het toch zelf moeten doen. Het plenaire gedeelte wordt onderbroken door een actrice uit het publiek die situaties schets uit het dagelijks leven die aanleiding kunnen geven om alcohol te nuttigen en de wilskracht die nodig is om daar verandering in te brengen.
 

Symposium Laat ze niet verzuipen

Vervolgens vindt er een panel plaats met ervaringsdeskundigen uit het werkveld; dhr. R.Vader (politie Zeeland-West-Brabant), dhr. L. Lemmers (Trimbos instituut) en mevrouw Van Eygen (ervaringsdeskundige). De dagvoorzitter, Eric Holm, leidt het gesprek en vraagt welke vormen van alcoholpreventie wel of niet effectief zijn.


Effectief is:
- Het voorkomen dat minderjarigen gaan drinken
- Het voorkomen van binge drinken tijdens het uitgaan.
- Het tijdig signaleren wanneer iemand de verkeerde kant op gaat
- Campagnes

Niet effectief is alleen maar voorlichting geven. Handhaving is lastig bij sportverenigingen, horeca en scholen. Dhr. Vader heeft echter
geconstateerd dat juist door het beleid de terrassen op de markt in Goes op vrijdagmiddag niet meer zo vol zitten met scholieren als voorheen. Door de regels te handhaven neemt de leeftijd van alcohol consumeren af.


De NIX 18 campagne is met name bedoeld om de normverandering te verstevigen. In de maatschappij wordt alcohol positief  gewaardeerd, zie de reclames e.d. Door de wet (beter) in te zetten kan er veel worden gedaan, bijvoorbeeld de reclames beperken.
Alcohol wordt vaak geassocieerd met stoer gedrag. Het imago is positief. Het is moeilijk voor jongeren om niet voor alcohol te kiezen. Wel wordt bewustwording bij jonge bestuurders opgemerkt, er wordt dan bewust gekozen om de BOB te zijn.


Ouders hebben meer moeite met het verbieden van alcohol, zij nuttigen het immers vaak ook. Toch is het belangrijk om te proberen de behoefte van jongeren te begrenzen. Voor ouderen speelt vaak vereenzaming een rol of het gewend te zijn om tijdens het werkzame leven te drinken en dit zet zich na de pensionering voort. Het is belangrijk om mensen met ervaring in te zetten voor de doelgroepen, om contact te hebben met elkaar. Bij jongeren moeten we hierbij wel voorzichtig zijn om juist de nieuwsgierigheid niet uit te dagen.

2 Slotopmerkingen van de panelleden:
Dhr. Lemmers: er zijn meer dan 60 ziektebeelden waarbij alcohol een rol speelt.
Dhr. Vader: open communicatie met je puber. De rol van de ouders blijft belangrijk.
Mevr. V. Eygen: kijk ook naar de redenen waarom men gaat drinken.


Op de vraag of een algeheel alcoholverbod wenselijk is, wordt unaniem ‘nee’ geantwoord.
 

Symposium Laat ze niet verzuipen

Samenvatting van de workshops:

1. De Gezonde School – Indigo
D.m.v. een quiz werd vastgesteld dat de kennis bij professionals ook nog te wensen overlaat. Opvallend was dat voor jongeren de school toch op nummer 1 staat als het gaat om voorlichting en de ouders op nummer 2, en niet zoals werd verwacht social media. Belangrijk is preventief toezicht/controle op schoolfeesten. 

2. Rookvrije Generatie - KWF
Kinderen geboren in 2017 moeten rookvrij opgroeien. Meer dan 100 partners zijn inmiddels betrokken maar Zeeland staat nog zo op de kaart. Iedereen kan aansluiten om steeds meer rookvrije plekken te creëren. 

3. Sport en Alcohol – Sport Zeeland
Het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol. Ouderen horen het voorbeeld te geven maar in het geval van sport is dit een verloren zaak. Desondanks toch richten op de jeugd en een gezonde sportkantine. Haal de alcoholische dranken uit het zicht. Zoek naar alternatieve inkomstenbronnen, wees hierin creatief en moedig het aan, want verkoop van alcohol genereerd veel inkomsten voor de vereniging. Een overwinning vieren aan het eind van het sportseizoen met alcohol moet kunnen maar moet meer uitzondering dan regel zijn. Alleen bij speciale gelegenheden. Kan het helemaal alcoholvrij? Ja, maar dan moet de wet aangepast worden.

4. Preventief alcoholtoezicht – Trimbos instituut
Een eye opener voor de handhaving; niet slecht gedrag bestraffen maar vooral ook goed gedrag belonen. Positive reinforcement.
De handhavers van gemeenten steken nu nog te vaak in op het beboeten bij overtreding, maar de Drank- en Horecawet is een gezondheidswet. Er zou dus vanuit dat oogpunt juist veel meer vanuit preventie gekeken moeten worden. Handhavers kunnen bijvoorbeeld met verstrekkers in gesprek gaan om te voorkomen dat er een overtreding plaatsvindt. 

De workshop ‘risico alcoholgebruik 55+’ kon helaas niet doorgaan wegens ziekte van de
workshopleider. Aan dit thema wordt op een ander tijdstip aandacht besteed.

 

Het symposium werd afgesloten met, hoe kan het ook anders, een alcoholvrije borrel.
 

Symposium Laat ze niet verzuipen